HỌC LIỆU THÔNG MINH

Cá nhân hóa học tập

BÁM SÁT CÁC BỘ SÁCH GIÁO KHOA

Hàng triệu câu hỏi kèm lời giải cho nhiều môn học, được bổ sung thường xuyên

Dựa trên yêu cầu thực tế

về quản lý học tập với ngân hàng bài tập có sẵn để học sinh củng cố kiến thức cũng như luyện thi

Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ GD&ĐT

Phù hợp với cả ba bộ sách giáo khoa mới

Tổ chức các kiến thức, kỹ năng theo cấu trúc của từng cuốn SGK

Ôn luyện các bài thi, kiểm tra định kỳ

Giúp giáo viên, học sinh ôn luyện kiểm tra thường xuyên và định kỳ

Đáp ứng nhu cầu của người dùng

Về dạy, học, tự học dưới sự giám sát, quản lý của các bên liên quan